Information coronaviruset covid-19

Här beskriver vi de anpassningar vi gör med verksamheten efter rådande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra samhällsinstitutioner

Stort tack till alla fina gäster och medarbetare för ert tålamod

Vi har under en period behövt begränsa vår verksamhet på grund av ökad smittspridning i samhället i stort och hos oss i Ramundberget. Vi vill tacka alla som besökt och arbetat med oss under den här perioden för förståelse och acceptans i en svår situation. Nu rullar anläggningen i princip på som vanligt igen, prognosen visar mer snö och vi ser fram emot en säsong med riktigt härlig skidåkning! Vi rekommenderar självklart att fortsatt hålla avstånd till varandra, i liften, backarna och i spåren så vi alla kan njuta för fullt utav fjällen.

Se aktuella öppettider 

 

Uppdaterad 2021-12-13 kl. 11:00

Omsorgsfullt öppet i Ramundberget 

 För oss i Ramundberget är det av största vikt att erbjuda en omsorgsfull och ansvarsfull vistelse i rådande läge. Vår destination bygger på små och stora äventyr ute i naturen och på stora öppna ytor. 

Precis som i övriga samhället behöver vi tillämpa försiktighetsåtgärder som myndigheter rekommenderar på grund av Corona, för att skapa en trygg vistelse. Vi följer löpande utvecklingen och anpassar oss efter rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regeringen, samt branschorganisationerna SLAO och Visita. 

Vad gäller i Ramundberget kopplat till situationen med Corona, Covid-19?
Förändringarna kommer fortfarande relativt snabbt gällande anpassningar av verksamheter, och vi uppdaterar även denna sida så fort vi kan. Vi har sedan pandemins start gjort flertalet insatser för att anpassa verksamheten och betraktar oss som kunniga inom området hur vi förhindrar smittspridning. Många av de anpassningar som vi införde inför förra vintern lever kvar och har även utvecklats för att motsvara de förväntningar som finns på att driva en skidanläggning med angränsande verksamheter.

 Tills det att det informeras om att pandemin är över så kommer vårt fokus att vara hälsa och säkerhet för våra gäster och medarbetare, och att arbeta i linje med regeringens, Folkhälsomyndighetens och regionens råd kopplat till utvecklingen av Corona, Covid-19.

Vad gäller om du vill boka om din resa till oss?
Om du i dagsläget vill om- eller avboka din resa så hänvisar vi till gällande bokningsvillkor: Bokningsvillkor för Ramundberget 

Vilka åtgärder görs på Ramundberget i förebyggande syfte? 
Ramundberget följer utvecklingen och arbetar löpande med förebyggande arbete med fokus på att främja folkhälsa och säkerhet, alltid i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i samråd med vår branschorganisation SLAO.

Pågående försiktighetsåtgärder och insatser för att minska smittspridning:

 • Ökad frekvens av städning på allmänna ytor och toaletter. - Ev afterski eller större offentliga tillställningar kontrolleras med vaccinationspass.
 • Värmestugor anpassas för att skapa mer distans, extra lokalutrymme öppnas upp och befintliga värmestugor glesas ut mellan borden, maxantal av gäster annonseras i anslutning till värmestuga. Värmestugorna i Osthang och Lillramis håller stängt tillsvidare.
 • Anpassning av flöden och logistik med ambition att minska trängsel och stora samlingar; ökade utrymmen vid eventuella liftköer med längre och bredare fållor, singelköer används ej i sittliften, förlängt öppethållande på utvalda serviceenheter med syfte att sprida ut gästflödet.
 • Köp och laddning av skidpass och andra tjänster går utmärkt att göra online och hämta ut i pick-up-boxar utplacerade runt området.
 • Avståndsmarkeringar och infört nummerlappssystem i sportshoper.

Vad händer om jag blir sjuk innan ankomst?
Med Ramundbergets av- och ombokningsförsäkring kan du avboka och få pengarna tillbaka mot uppvisande av giltigt intyg till ERV som är Ramundbergets försäkringspartner. Detta gäller om du eller någon nära anhörig blir akut sjuk innan avresa och det gäller från att försäkringen är betald och innan ankomst. 

Vad har jag för eget ansvar?
Vi har alla ett eget ansvar vid större samhällsstörningar som nu råder med Corona, det gäller både gäster och medarbetare på destinationen. Självklart ska vi alla hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om vi eller någon i sällskapet uppvisar sjukdomssymtom.

Vad händer om jag blir sjuk på plats?
Om du får symptom på plats ska du isolera dig och avbryta din fjällsemester samt skyndsamt ta dig hem på ett säkert sätt, tex med egen bil. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en uppdaterad lista på symtom.  

Gemensamma åtgärder för Ramundbergets verksamheter

Åtgärder sker fortlöpande för att minska smittspridning, så som:

 • Anpassning av flöden och logistik för att undvika folksamlingar och hålla avstånd.
 • Ökad skyltning och information på plats. Viktigt att följa anvisningar om flöden och markeringar på golvet.
 • Ökade allmänna utrymmen inomhus och utomhus.
 • Utemiljöer anpassas med fler bord och rastplatser för fika och mat. Inomhus finns även möjlighet att äta i värmestuga vid dåligt väder. Ett tipitält är också uppställt i barnområdet Lillramis.
 • Arbetar tillsammans med samarbetspartners för att vidta gemensamma försiktighetsåtgärder. 
 • Tillgång till handsprit vid entréer och gemensamma utrymmen.
 • Ökad frekvens av städning på allmänna ytor och toaletter.
 • Beställning via app på Grytan Kök & Bar under lunch- och eftermiddagsserveringar för att minska trängsel och undvika köer.

Vi uppdaterar löpande på den här sidan. 

Åtgärder i olika verksamheter

Hyra och sportbutiker

Åtgärder för att minska smittspridning

För att säkra en trygg miljö och undvika köbildning i Topsports uthyrning och butiker uppmanar vi våra gäster att förboka utrustning och utomhusaktiviteter på hemsidan. Givetvis följer vi rådande riktlinjer, i linje med myndigheters och SLAO:s rekommendationer:

 • Boka all hyrd utrustning i förväg på hemsidan och få 10% rabatt. 
 • Snabb utlämning för hyrd utrustning med luftigt kösystem.
 • Hämta hyrd utrustning och prova hemma, tillpassning på plats och ”drop in” hänvisas till speciella tider -se öppettider.
 • Digitala kösystem och skyltning inomhus i Ramundberget för att undvika folksamlingar.
 • Alla hjälmar, stavar och pjäxor desinficeras efter återlämning.
 • Gå in en eller två från varje sällskap när du besöker oss i butiken.
 • Följ markeringar ”håll avstånd” på golvet.
 • I våra hyrlokaler finns speciella luftrenare för att minska risken för smittspridning.

 • Alla butiker arbetar med maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt.

Mat och nöje

I våra restauranger och caféer arbetar vi givetvis med försiktighetsåtgärder för att du ska känna dig trygg och säker, i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla avstånd och följa anvisningar på plats:  

 • Samtliga restauranger och caféer följer rådande restriktioner kring servering och har utglesade sittplatser.
 • Utökade serveringsytor i våra konferenslokaler intill Grytan kök och bar.
 • Utökade serveringsytor i restaurang Mor Britas i anslutande Agaton.
 • Anpassade menyer för mat som kan tas med och smidigt ätas utomhus.
 • Utökade möjligheter för take-away från Grytan kök och bar för lunch och middag.
 • Bokning av bord och take-away görs smidigt direkt på hemsidan.
 • Förbokning av matkassar med preparerade maträtter för att värma hemma i boendet från Grytan kök och bar.
 • Utökade utrymmen och skyltning för flöden i enkelriktade passager på Fjällgården.
 • Utökade utrymmen för medhavd matsäck finns på Lillramis barnområde i tipi-tältet och grillplatser utomhus.
 • Värmestugan i Oshang och Lillramis är stängda tillsvidare. Medhavd matsäck ges möjlig att äta på övervåningen i Grytan kök och bar, som går under restaurangens riktlinjer.
 • Möjlighet till endast sittande servering, ingen dans, barhäng eller afterski.
 • Utökade städrutiner i restaurangerna.

Mickelina och barnen

För att fortsatt erbjuda en lekfull och säker miljö till våra minsta besökare i Mickelinas värld har vi genomfört följande förändringar och anpassningar:

 • Aktiviteter flyttas utomhus.
 • Källar´n är bokningsbar för hotellets gäster.
 • Flöden och utrymmen i Mickelinas café har setts över och vi erbjuder mat som är lätt att ta med sig och äta ute.
 • Utökad möjlighet att äta medhavd matsäck i ett tipi-tält i barnområdet Lillramis.

Viktiga länkar för mer information