Information coronaviruset covid-19

Här har vi samlat aktuell information angående situationen med Coronaviruset, covid-19.

Uppdaterad 2020-09-11

Tack för i sommar, nu jobbar vi för fullt inför kommande vintersäsong. Bokningen har öppet vardagar 8.30-16.30. Campingen är öppen till och med 30 september. 

På plats i Ramundberget med hänsyn till covid-19

För oss i Ramundberget är det av största vikt att erbjuda en omsorgsfull och ansvarsfull vistelse i rådande läge. Vi följer löpande, planerar och anpassar oss efter rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regeringen, samt branschorganisationerna SLAO och Visita.


Vintersäsongen 2020/2021

Ramundbergets anläggning, boende, liftar, restauranger och sportbutik med uthyrning öppnar 19 december. Öppet för grupper under försäsong från november, på förfrågan.

Liksom i våras, den gångna sommaren och till vintern är vårt sikte inställt på att erbjuda ett omsorgsfullt och ansvarsfullt öppethållande med hänsyn till rådande Coronapandemi och vi vidtar löpande  åtgärder för att du som besökare ska känna dig trygg under din vistelse hos oss.

Vilka åtgärder görs på Ramundberget för att minska smittspridning?

Åtgärder sker fortlöpande för att minska smittspridning, så som:

  • Ökad frekvens av städning på allmänna ytor och toaletter.
  • Anpassning av flöden och logistik med ambition att undvika folksamlingar; såsom ökad information på plats, ökade utrymmen för att undvika liftköer med bredare fållor, anpassar öppethållandet på utvalda serviceenheter med syfte att sprida ut gästflödet.
  • Restauranger anpassas för att skapa mer distans, glest mellan borden. Extra lokalutrymme finns att öppna upp vid behov.
  • Utemiljöer anpassas med fler bord och rastplatser för fika och mat utomhus.
  • Laddning av liftpass rekommenderas att göra via hemsidan.
  • Ökad utkörning till gästboenden av förbokade matkassar från Lanthandeln och hyrd utrustning från Topsport.
  • Säkerställer att medarbetare och leverantörer följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
  • Arbetar tillsammans med samarbetspartners för att vidta gemensamma försiktighetsåtgärder. 
  • Informerar löpande om utvecklingen.

 

Vad har jag för eget ansvar som gäst?
Vi har alla ett eget ansvar vid större samhällsstörningar som nu råder med Corona, det gäller både gäster och medarbetare på destinationen. Självklart vill vi att håller avstånd, tvättar händerna ofta och stannar hemma om du eller någon i ditt sällskap uppvisar sjukdomssymtom.

 

Vi uppdaterar löpande på den här sidan om vad som gäller i takt med att säsongen närmar sig.