Information coronaviruset Covid-19

Här har vi samlat aktuell information angående situationen med Corona, Covid-19.

Uppdaterad 2020-03-29

Vad gäller i Ramundberget kopplat till situationen med Corona, Covid-19?
Ramundberget har öppet till och med den 19 april och vidtar flertalet förebyggande åtgärder. I nuläget finns det inga särskilda beslut från regering och myndigheter om att stänga vår verksamhet. Vi följer myndigheternas anvisningar gällande förbyggande arbete för att minska risken för smittspridning på anläggningen. Tas ytterligare nya beslut i frågan från regering eller myndighet, tar vi beslut i frågan och informerar berörda gäster.

Vad gäller om du vill boka om din resa till oss?
Du som har en bokning hos oss med ankomstdag från 28 mars fram till och med 19 april 2020 har rätt att boka av din resa utan kostnad och få bokningsvärdet tillgodo att använda som betalning på kommande bokning hos oss. Tillgodobeloppet har samma värde som de produkter du bokar av. Erbjudandet gäller också bokningar utan om- och avbokningsförsäkring. Tillgodobeloppet kan användas som betalning eller delbetalning när du gör en ny bokning hos oss under sommarsäsongen 2020 och vintersäsongen 2020/2021. Ombokningen måste göras senast den 31 december, 2020. Detta gäller även för er som redan har avbokat er vistelse för den aktuella perioden, enligt ovan. Boka av och om din resa här.

 

Vilka åtgärder görs på Ramundberget i förebyggande syfte? 
Ramundberget följer utvecklingen och arbetar löpande med diverse förebyggande arbete med fokus på att främja folkhälsa och säkerhet, allt i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Försiktighetsåtgärder sker fortlöpande för att minska smittspridning, så som:
- Ökad frekvens av städning på allmänna ytor och toaletter.
- All afterski ställs in för säsongen, även säsongsavslutningen är inställd.
- Alla bufféer har ersatts mot tallrikservering.
- Värmestugor anpassas för att skapa mer distans, extra lokalutrymme öppnas upp och befintliga värmestugor glesas ut mellan borden.
- Anpassning av flöden och logistik med ambition att minska trängsel och stora samlingar; ökade utrymmen vid eventuella liftköer med längre och bredare fållor, singelköer används ej i sittliften, skidskoleavslutningens dragkamp ställs in, förlängt öppethållande på utvalda serviceenheter med syfte att sprida ut gästflödet.
- Utkörning till gästboenden av förbokade matkassar från Lanthandeln och hyrd utrustning från Topsport.
- Laddning av skidpass via hemsida uppmanas.
- Inomhusaktiviteter flyttas ut, samt barnaktiviteter där det är svårt att hålla naturligt avstånd anpassas, även Mickelinas träffar med barnen ställs in, samt pool och gym stängs tills vidare på hotellet.
- Säkerställer att medarbetare och leverantörer följer riktlinjer för Folkhälsomyndigheterna.
- Arbetar tillsammans med samarbetspartners för att vidta gemensamma försiktighetsåtgärder. 
- Informerar löpande om utvecklingen. 

Hur anpassas verksamheten i restauranger och caféer?
Alla bufféer har ersatts mot tallrikservering och vi glesar ut mellan borden för att undvika trängsel. Alla restauranger och caféer genomför en riskbedömning enligt myndigheternas inrådan och vidtar utifrån dessa försiktighetsåtgärder för att för att minska risken för smittspridning. Våra gemensamma ytor anses inte vara allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.

 

Kan antalet gäster på plats på i Ramundberget betraktas som allmänna sammankomster?
När det gäller större folksamlingar och allmänna sammankomster följer vi branschens riktlinjer från SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation, som säger att all verksamhet kopplat till skidanläggningar inte ska betraktas som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.

SLAO:s medicinska råd har via direktkontakt med Folkhälsomyndigheten fått bekräftat att skidliftar kan köras som vanligt förutsatt att alla som jobbar i verksamheten och all allmänhet som vistas där är friska.

SLAO betonar även vikten av att gäster och personal agerar förebyggande för att undvika smittspridning genom att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom i luftvägar och att tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet.

 

Vad händer om du som gäst blir sjuk inför resan hit? 
Om du blir sjuk inför din resa till Ramundberget kan du som vanligt avboka utan kostnad med ERV:s av- och ombokningsförsäkring med ett giltigt sjukintyg. Saknas vår av- och ombokningsförsäkring ska du kontakta ditt eget försäkringsbolag.

 

Vad har jag för eget ansvar som gäst?
Vi har alla ett eget ansvar vid större samhällsstörningar som nu råder med Corona, det gäller både gäster och medarbetare på destinationen. I och med att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det coronaviruset till den högsta nivån; ”mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige”, behöver vi alla aktivt arbeta för att förebygga smittsmidningen. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.  

Vart kan jag vända mig med frågor?
Vi uppmanar alla gäster att hålla sig uppdaterade och följa utvecklingen. För information om Corona eller myndigheternas rekommendationer, se länkar nedan.

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Utrikesdepartementet

SLAO

Polisen om allmänna sammankomster