vy över Skarsfjället

En hållbar fjälldestination med omtanke

Hållbarhet är en del av traditionen och själen i Ramundberget. Vi strävar efter social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för gäster, medarbetare, samhället och naturen vi verkar i.

Att värna om naturen och jorden är självklart i Ramundberget och företagets samtliga verksamheter. Det är en omtanke grundad redan 1936 då de första gästerna kom över fjället till Agaton och Britas enkla bondgård i dalgången.

Omtanken handlar om att balansera miljöaspekter och våra intressen med att driva en finansiellt hälsosam verksamhet.

Vision för hållbarhet

Visionen för hållbarhet är att vara en långsiktigt hållbar besöksdestination och arbetsgivare som bidrar till en levande landsbygd.

Ramundbergets mission är att med stolthet från historien, förvalta och utveckla destinationen i takt med samtidens efterfrågan. Det gör vi genom att löpande arbeta på ett hållbart sätt med naturens förutsättningar i första rummet.

Verksamhet i samklang med naturen

Arbetet med hållbarhet pågår i alla verksamhetens hörn, i köket, på fjället och kontoret: 

  • Anläggningen Ramundberget drivs på miljömärkt ursprungsgaranterad vattenkraft från Ljusnan.
  • Natursnö dominerar i pist och skidspår och vi minimerar och överväger noggrant miljöaspekten vid tillverkning av snö kopplat till samhällets krav på tidig skidpremiär och möjlighet till träning för elitgrupper.
  • Interna transporter med fossilbränslefria fordon är viktigt för oss i nyinköp av fordon likväl som att jobba med påverkan gentemot fordonsonsleverantörer.
  • Vi har en fossilbränslefri närvärmeanläggning, från 2008, där det eldas med restprodukter från skogen i form av pellets. Det ger värme och varmvatten till samtliga av Ramundbergets egna fastigheter. 
  • Restaurang Tusen på fjället byggdes 2009. Byggnaden har fundamentet som vilar på plintar för att värna om berget.
  • Vid nyproduktion och inköp är utgångspunkten alltid att det ska vara hållbart ur ett livscykelperspektiv. 

Naturnära som förpliktigar och utmanar

Ramundbergets geografiska läge där vägen tar slut, fjällen och vildmarken tar vid, ger många möjligheter till naturnära förhållningssätt men det för också med sig en del utmaningar, särskilt inom logistik, leveranser och transporter.

  • Ambitionen är att maten som serveras på restaurangerna i så hög grad som möjligt ska vara närodlad och lokalproducerad.
  • Barn och familjekonceptet Mickelinas värld bygger på upptäckter i natur med fokus på miljö och återbruk, bland annat genom pyssel och fjällnära aktiviteter. Mickelinas café är också KRAV-certifierat.
  • Topsport är med sina sportbutiker i Funäsfjällen, samt arrangör av aktiviteter, en stark drivkraft för hälsa och äventyr på naturens villkor. 
  • Osthang snowboardbutik har en uttalad miljöprofil i sitt sortiment och använder endast med miljövänlig valla.

Vi brinner för hållbarhet och strävar efter ett långsiktigt cirkulärt förhållningssätt. Vi är inte nöjda ännu, men vi jobbar varje dag för att bli bättre.