Vandra Gruvturen med vida vyer

Gruvturen historisk vandring

Ovanför Ramundberget finns gruvhål, dagbrott och gamla gruvstugor, minnen från en svunnen tid av järnmalmsbrytning i området.

Turbeskrivning

Ifrån Ramundberget så börjar turen på Ljusnans norra strand, vid Ramundbergets camping och bron över älven. Håll höger. Du ser skyltning Guldtur 3 med orange markering mot gruvorna.    

Vid vattendragens stränder växer den rosa, underbart vackra Fjällglimmen. Vidare längs turen finns flera skyltar som beskriver historien från förr. Väl uppe vid gruvområdet finns flera gruvhål som är möjliga att gå in i, på egen risk. Turerna är en röd led och därmed medelsvår. 

Längd: 12 km lång med 230 meters höjdskillnad. 

Tidsåtgång: Ca 5 timmar

Vissa datum under högsäsong på sommaren anordnar Bruksvallarnas byalag gruvdagar – ta chansen att uppleva fjället, naturen, historien och kulturen på samma gång. Kolbullar lagad över öppen eld är ett stående inslag. 

Alternativ start

Ta bilen till Djupdallsvallen, en av de fjällparkeringar som finns tillgängliga kring Ramundberget. Därifrån är vandringen skyltad och starten på leden börjar utanför gärdsgården. Du vandrar motsols över gamla betesängar fram till Glimtjärn och därefter går du vidare till gruvområdet och sedan tillbaka till Djupdalsvallen.

 

Mer information

Gruvturen